கண்ணை மறைக்கின்ற காலம் வரும் போது தர்மம் வெளியேறலாம்! தர்மம் அரசாளும் தருணம் வரும் போது தவறு வெளியேறலாம்! நல்லவர் லட்சியம் வெல்வது நிச்சயம்!

Saturday, May 7, 2016

திருவருட்செல்வர்

திருவருட்செல்வர் திரைப்பட பாடல்கள்

பித்தா பிரைசூடி

பித்தா பிரைசூடி பெருமானே அருளாளா 
எத்தாள் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்து உன்னை
வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால்
வெண்ணை நல்லுர் அருள் துறையுள்
அத்தா உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எனலானேன்

சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயமே இறைவா
சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயமே
உன்னை சேவித்த கரங்களுக்கு இல்லை பயமே
சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயமே
உன்னை சேவித்த கரங்களுக்கு இல்லை பயமே
சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயமே
அத்தன் இல்லாமல் ஒரு அம்மை இல்லை
அத்தன் இல்லாமல் ஒரு அம்மை இல்லை
அந்த அம்மை இல்லாமல் இந்த பிள்ளை இல்லை
சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயமே

பக்தி பெருக்கில் எந்தன் ஊன் உருக
அந்த பரவசத்தில் உள்ளே உயிர் உருக
பக்தி பெருக்கில் எந்தன் ஊன் உருக
அந்த பரவசத்தில் உள்ளே உயிர் உருக
சக்தி எல்லாம் திரண்டு சிவம் பெருக
சக்தி எல்லாம் திரண்டு சிவம் பெருக
எந்தன் சந்ததியே உந்தனுக்கு அடிபணிய இறைவா
சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயமே

கண்ணை திறந்து வைத்த கருப்பொருளே
கோவில் கதவை திறந்தழைத்த திருவருளே
கண்ணை திறந்து வைத்த கருப்பொருளே
கோவில் கதவை திறந்தழைத்த திருவருளே
வெண்ணை நல்லூர் உறையும் அருட்கடலே
வெண்ணை நல்லூர் உறையும் அருட்கடலே
வந்து என்னை என்றும் ஆளுகின்ற பரம்பொருளே இறைவா
சித்தம் எல்லம் எனக்கு சிவமயமே
உன்னை சேவித்த கரங்களுக்கு இல்லை பயமே
சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயமே இறைவா

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

நாதர்முடி மேல்

நாதர்முடி மேல் இருக்கும் நல்ல பாம்பே
நாதர்முடி மேல் இருக்கும் நல்ல பாம்பே
உனக்கு நல்ல பெயர் வைத்தவர் யார் சொல்லு பாம்பே
நாதர்முடி மேல் இருக்கும் நல்ல பாம்பே
உனக்கு நல்ல பெயர் வைத்தவர் யார் சொல்லு பாம்பே
ஆதிசிவன் தலை அமர்ந்த ஆணவமா
ஆதிசிவன் தலை அமர்ந்த ஆணவமா
அவன் அங்கமெல்லாம் விளையாடும் தைரியமா
அவன் அங்கமெல்லாம் விளையாடும் தைரியமா
நாதர்முடி மேல் இருக்கும் நல்ல பாம்பே
உனக்கு நல்ல பெயர் வைத்தவர் யார் சொல்லு பாம்பே

ஊர் கொடுத்த பால் குடித்து உயிர் வளர்த்தாய்
பால் உண்ட சுவை மாறும் முன்னே நன்றி மறந்தாய்
ஊர் கொடுத்த பால் குடித்து உயிர் வளர்த்தாய்
பால் உண்ட சுவை மாறும் முன்னே நன்றி மறந்தாய்
வஞ்சமற்ற தொண்டருக்கே வஞ்சனை செய்தாய்
வஞ்சமற்ற தொண்டருக்கே வஞ்சனை செய்தாய்
அவர் பிஞ்சு மகன் நெஞ்சினுக்கே நஞ்சு கொடுத்தாய்
அவர் பிஞ்சு மகன் நெஞ்சினுக்கே நஞ்சு கொடுத்தாய்
பெயருக்கு தகுந்தாற் போல் மாறிவிடு
எங்கள் பிள்ளையை மறுபடியும் வாழவிடு
பெயருக்கு தகுந்தாற் போல் மாறிவிடு
எங்கள் பிள்ளையை மறுபடியும் வாழவிடு

நெஞ்சம் மாறிவிடு பிள்ளையை வாழவிடு (7 முறை)

சங்கம் அமைத்தொரு முத்தமிழ் பாடிய சங்கரன் மீதினில் ஆணை
சங்கப் புலவர் தம் நாவினில் அடங்கிய செந்தமிழ் மீதினில் ஆணை
மங்கள குங்குமம் மஞ்சள் நிறைந்த சங்கரி மீதினில் ஆணை
மாதொரு பாதன் சூடிய நாகப்பாம்பே உன்மேல் ஆணை
தேவன் மீதில் ஆணை
அவன் திருவடி மீதும் ஆணை
திருமறை மீதில் ஆணை
என் திருநாவின் மேல் ஆணை
பண்மேல் ஆணை
சொல் மேல் ஆணை
என் மேல் ஆணை
உன் மேல் ஆணை

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

இருக்கும் இடத்தை

இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி
எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞானத்தங்கமே
அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞானத்தங்கமே
இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி
எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞானத்தங்கமே
அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞானத்தங்கமே

உன்னையே நினைத்திருப்பான் உண்மையே தான் உரைப்பான்
ஊருக்கு பகையாவான் ஞானத்தங்கமே ஏ….
உன்னையே நினைத்திருப்பான் உண்மையே தான் உரைப்பான்
ஊருக்கு பகையாவான் ஞானத்தங்கமே
அவன் ஊழ்வினை என்ன சொல்வேன் ஞானத்தங்கமே ஞானத்தங்கமே
இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி
எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞானத்தங்கமே
அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞானத்தங்கமே

நஞ்சினை நெஞ்சில் வைத்து நாவினில் அன்பு வைத்து
நஞ்சினை நெஞ்சில் வைத்து நாவினில் அன்பு வைத்து
நல்லவன் போல் நடிப்பான் ஞானத்தங்கமே
நஞ்சினை நெஞ்சில் வைத்து நாவினில் அன்பு வைத்து
நல்லவன் போல் நடிப்பான் ஞானத்தங்கமே
அவன் நாடகம் என்ன சொல்வேன் ஞானத்தங்கமே ஞானத்தங்கமே
இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி
எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞானத்தங்கமே
அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞானத்தங்கமே

தொண்டுக்கென்றே அலைவான் கேலிக்கு ஆளாவான்
கண்டுக்கொல்வாய் அவனை ஞானத்தங்கமே ஏ….
தொண்டுக்கென்றே அலைவான் கேலிக்கு ஆளாவான்
கண்டுக்கொல்வாய் அவனை ஞானத்தங்கமே
அவன் கடவுளில் பாதியடி ஞானத்தங்கமே ஞானத்தங்கமே
இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி
எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞானத்தங்கமே
அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞானத்தங்கமே

பிள்ளையை கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலை ஆட்டிவிட்டு
பிள்ளையை கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலை ஆட்டிவிட்டு
தள்ளி நின்றே சிரிப்பான் ஞானத்தங்கமே ஏ….
பிள்ளையை கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலை ஆட்டிவிட்டு
தள்ளி நின்றே சிரிப்பான் ஞானத்தங்கமே
அவன்தான் தரணியை படைத்தாண்டி ஞானத்தங்கமே ஞானத்தங்கமே
இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி
எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞானத்தங்கமே
அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞானத்தங்கமே

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

பாடியவர்: எஸ்.ஜி. கிருஷ்ணன், டி.எம். சௌந்தரராஜன், எல்.ஆர். ஈஸ்வரி
இயற்றியவர்: கவிஞர் கண்ணதாசன்
இசை: கே.வி. மஹாதேவன்
திரைப்படம்: திருவருட் செல்வர்

ஆத்து வெள்ளம் காத்திருக்கு அழுக்குத் துணியும் நெறெஞ்சிருக்கு...

ஓ... ஓ..
ஆத்து வெள்ளம் காத்திருக்கு
அழுக்குத் துணியும் நெறெஞ்சிருக்கு
போட்டுக் கசக்கி எடுத்து விட்டா
வெள்ளையப்பா ஆஹா ஹா, ஓஹோ ஹா

ஆத்து வெள்ளம் காத்திருக்கு
அழுக்குத் துணியும் நெறெஞ்சிருக்கு
போட்டுக் கசக்கி எடுத்து விட்டா
வெள்ளையப்பா - நல்லா
புழிஞ்சு கரையில் காயவச்சா வெள்ளையப்பா

ஆத்து வெள்ளம் காத்திருக்கு
அழுக்குத் துணியும் நெறெஞ்சிருக்கு
போட்டுக் கசக்கி எடுத்து விட்டா
வெள்ளையப்பா - நல்லா
புழிஞ்சு கரையில் காயவச்சா வெள்ளையப்பா

மனசு போல வெளுத்து வச்சி உறவைப் போல அடுக்கி வச்சு
வரவைப் போல மூட்டை கட்டி வெள்ளையப்பா நாம
வரவு வைக்கும் நாணயந்தான் வெள்ளையப்பா
மனசு போல வெளுத்து வச்சி உறவைப் போல அடுக்கி வச்சு
வரவைப் போல மூட்டை கட்டி வெள்ளையப்பா
நாம வரவு வைக்கும் நாணயந்தான் வெள்ளையப்பா - அப்பப்பா

ஆத்து வெள்ளம் காத்திருக்கு அழுக்குத் துணியும் நெறெஞ்சிருக்கு
போட்டுக் கசக்கி எடுத்து விட்டா வெள்ளையப்பா - நல்லா
புழிஞ்சு கரையில் காயவச்சா வெள்ளையப்பா ஹாஹாஹஹா

கலயத்திலே கஞ்சி வச்சி
காட்டுக் கீரை வதக்கி வச்சி
மதியத்திலே கொண்டு செல்வோம்
வெள்ளையம்மா ஆஹா, ஓஹோ
கலயத்திலே கஞ்சி வச்சி
காட்டுக் கீரை வதக்கி வச்சி
மதியத்திலே கொண்டு செல்வோம்
வெள்ளையம்மா - நம்ம
மனசுக்குள்ளே களங்கமில்லே வெள்ளையம்மா - நம்ம
மனசுக்குள்ளே களங்கமில்லே வெள்ளையம்மா

கலயத்திலே கஞ்சி வச்சி
காட்டுக் கீரை வதக்கி வச்சி
மதியத்திலே கொண்டு செல்வோம்
வெள்ளையம்மா - நம்ம
மனசுக்குள்ளே களங்கமில்லே வெள்ளையம்மா - நம்ம
மனசுக்குள்ளே களங்கமில்லே வெள்ளையம்மா

ஆடி ஓடி வேலை செஞ்சு அலுத்து வந்து படுப்பவரை
பாடிப் பாடித் தூங்க வைப்போம் வெள்ளையம்மா ஆஹா, ஓஹோ...
ஆடி ஓடி வேலை செஞ்சு அலுத்து வந்து படுப்பவரை
பாடிப் பாடித் தூங்க வைப்போம் வெள்ளையம்மா - நம்ம
பரம்பரைக்குக் களங்கமில்லே வெள்ளையம்மா - நம்ம
பரம்பரைக்குக் களங்கமில்லே வெள்ளையம்மா - ஆமம்மா

ஆத்து வெள்ளம் காத்திருக்கு அழுக்குத் துணியும் நெறெஞ்சிருக்கு
போட்டுக் கசக்கி எடுத்து விட்டா வெள்ளையப்பா - நல்லா
புழிஞ்சு கரையில் காயவச்சா வெள்ளையப்பா

கல்யாணப் புடவையின்னு
மாமனாரு கொடுத்த சேலை
கொடுக்கையிலே இருந்த நெறம் பச்சையப்பா - போட்டுத்
துவைக்கையிலே வந்த நெறம் வெள்ளையப்பா - அப்பா

கல்யாணப் புடவையின்னு
மாமனாரு கொடுத்த சேலை
கொடுக்கையிலே இருந்த நெறம் பச்சையப்பா - போட்டுத்
துவைக்கையிலே வந்த நெறம் வெள்ளையப்பா

வேட்டி சேலை போட்டி போட்டு
ஆத்துக்குக்குளே அலசும் போது
வேட்டி இங்கே ஜெயிக்குதடா
வெள்ளையப்பா ஆஹா, ஓஹோ
வேட்டி சேலை போட்டி போட்டு
ஆத்துக்குக்குளே அலசும் போது
வேட்டி இங்கே ஜெயிக்குதடா
வெள்ளையப்பா - ஆனா
வீட்டுக்குள்ளே சேலை தானே வெல்லுதப்பா
வீட்டுக்குள்ளே சேலை தானே வெல்லுதப்பா

பட்டுச் சேலை நூலுச் சேலை பளபளக்கும் ஜரிகைச்சேலை
கட்டம் போட்ட சாயச் சேலை கொட்டடிச்சேலை - நல்ல
கல்யாணக் கூரைச் சேலை சுங்கடிச்சேலை - துவச்சு
மூட்டை கட்டி எடுத்து வச்சாத் தீந்தது வேல

ஆத்து வெள்ளம் காத்திருக்கு அழுக்குத் துணியும் நெறெஞ்சிருக்கு
போட்டுக் கசக்கி எடுத்து வச்சா வெள்ளையப்பா

வானவில்லைப் போலே ஆ.. ஆஆ.. ஓ.. ஓ..
வானவில்லைப் போல இங்கே வண்ண வண்ண சேலையெல்லாம்
பூமியிலே காயுதடி வெள்ளையம்மா
வானவில்லைப் போல இங்கே வண்ண வண்ண சேலையெல்லாம்
பூமியிலே காயுதடி வெள்ளையம்மா - உங்க
புத்தியிலே உள்ள நெறம் வெள்ளையம்மா - எங்க
புத்தியிலே உள்ள நெறம் வெள்ளையம்மா

கந்தையிலே அழுக்கிருந்தா
கசக்கி எடுத்துவிடு வெள்ளையப்பா - உன்
சிந்தையிலே அழுக்கிருந்தா
சிவனடியை நாடிவிடு வெள்ளையப்பா

உயிரே அழுக்குத் துணி
உவர்மண்ணே நம் பிறப்பு
உயிரே அழுக்குத் துணி
உவர்மண்ணே நம் பிறப்பு

பூவுலக வாழ்க்கை எனும்
பொல்லாத கல்லினிலே
பூவுலக வாழ்க்கை எனும்
பொல்லாத கல்லினிலே
மோதி அடிக்கையிலே
முற்றும் கசக்கையிலே
மோதி அடிக்கையிலே
முற்றும் கசக்கையிலே
ஆதி சிவன் என்னும்
ஆற்றில் வரும் வெள்ளத்திலே
ஆதி சிவன் என்னும்
ஆற்றில் வரும் வெள்ளத்திலே
அழுக்கெல்லாம் வெளூக்குதடா வெள்ளையப்பா - அவன்
அருள் எனனும் நிழல்தனிலே வெள்ளையப்பா - இந்த
உயிரெல்லாம் வாழுதடா வெள்ளையப்பா

உயிரே அழுக்குத் துணி உவர்மண்ணே நம் பிறப்பு
பூவுலக வாழ்க்கை எனும் பொல்லாத கல்லினிலே
மோதி அடிக்கையிலே முற்றும் கசக்கையிலே
ஆதி சிவன் என்னும் ஆற்றில் வரும் வெள்ளத்திலே
அழுக்கெல்லாம் வெளூக்குதடா வெள்ளையப்பா - அவன்
அருள் என்னும் நிழல்தனிலே வெள்ளையப்பா - இந்த
உயிரெல்லாம் வாழுதடா வெள்ளையப்பா

பஞ்சிலே நூலை வைத்தான் நூலிலே ஆடை வைத்தான்
ஆடையிலே மானம் வைத்தான் - அந்த
மானத்திலே உயிரை வைத்தான் வெள்ளையப்பா
பக்தருக்கு அருள் குறிப்பு பாமரர்க்கு பொருட்குறிப்பு
பக்தருக்கு அருள் குறிப்பு பாமரர்க்கு பொருட்குறிப்பு
சத்தியத்தின் ஒரு குறிப்பு வெள்ளையப்பா - அது
முக்தி தரும் திருக்குறிப்பு வெள்ளையப்பா
சத்தியத்தின் ஒரு குறிப்பு வெள்ளையப்பா - அது
முக்தி தரும் திருக்குறிப்பு வெள்ளையப்பா

ஆத்து வெள்ளம் காத்திருக்கு அழுக்குத் துணியும் நெறெஞ்சிருக்கு
போட்டுக் கசக்கி எடுத்து விட்டா வெள்ளையப்பா நல்லா
புழிஞ்சு கரையில் காயவச்சா வெள்ளையப்பா
ஆத்து வெள்ளம் காத்திருக்கு அழுக்குத் துணியும் நெறெஞ்சிருக்கு
போட்டுக் கசக்கி எடுத்து விட்டா வெள்ளையப்பா நல்லா
புழிஞ்சு கரையில் காயவச்சா வெள்ளையப்பா.

Sources: http://indusladies.com

No comments:

Post a Comment

ஓம் நமசிவாய பாடல்கள் by SPB

அம்மன் பாடல்கள் by L.R.ஈஸ்வரி

MGR Songs

.

.
சும்மா இருந்தா சோத்துக்கு நஷ்டம்
சோம்பலை வளர்த்தா ஏற்படும் கஷ்டம்

படிச்ச வேலைக்கு பல பேர் நோட்டம்
பாக்கி வேலைக்கு ஆள் திண்டாட்டம்

அப்பன் தொழிலை அவனது பிள்ளை
சொப்பனத்திலுமே நினைப்பதும் இல்லை

வேலை வேலையின்னு ஓலமிட்டழுதா
ஆளை தேடி அது வீட்டுக்கு வருதா?
மூளையோடு நல்ல முயற்சியும் இருந்தா
வேலைக்கேது பஞ்சம் விவரம் புரியுதா

உலகினில் அவரவர் திறமையும் கண்டு
தொழிலது புரிவது மிகமிக நன்று

- மதுரை வீரன் திரைப்படத்திலிருந்து

Sources: goo.gl/Jh58Jg

உதட்டுல இருந்து சொன்னா
தன்னாலே மறந்திடும் நிமிசத்துல
இதயத்தில் இருந்து சொன்னா
போகாம நிலைச்சிடும் உதிரத்துல
அவ சொன்ன சொல்லே போதும்....

கூட மேல கூட வச்சு கூடலூரு போறவளே
உன் கூட கொஞ்சம் நானும் வாறன்
கூட்டிகிட்டு போனா என்ன
ஒத்தையில நீயும் போனா அது ஞாயமா
உன்னுடனே நானும் வாறன் ஒரு ஓரமா
நீ வாயேன்னு சொன்னாலே வாழ்வேனே ஆதாரமா
நீ வேணான்னு சொன்னாலே போவேண்டி சேதாரமா...